Banan

banan-större
Starten är gemensam för alla åkare. Du har två distanser att välja på:
42 km (start i Edsåker)
20 km (start i Ljustorp, Mellberg).

OBS! Banprofilen ovan gäller för sträckan Bredsjön – Mellberg – Bergeforsen. Profilen från Mellberg till Bergeforsen gäller fortfarande.   

 

Spåret löper genom Ljustorps vackra natur, i skogar och över åkrar. På slutet går spåret förbi Lögdö bruk samt längs Ljustorpsån och avslutas på Bergeforsens Idrottplats. Med jämna mellanrum finns vätskestationer utplacerade. Och som vanligt jobbar vi hårt med att erbjuda Norrlands bäst preparerade spår.

Banskiss 42 km 2017